DIGITAL KURS | Klara Härgestam

Trygga talare i svenska

Tiden tycks inte alltid räcka till för att hinna förbereda eleverna för att hålla muntliga framföranden. I den här kursen får du effektiva verktyg och gott om konkreta övningar som stärker elevernas retoriska förmåga och skapar mod och lust att vilja tala. Du får kunskap om hur eleverna blir tryggare i gruppen, i sig själva och i värderingen av sin prestation vid muntliga framföranden.

Se Klara Härgestam själv berätta om kursen i filmen ovan.
För vem? 

Trygga talare i svenska vänder sig till lärare i svenska på högstadiet och gymnasiet. Du kan ha nytta av kursen även i andra ämnen där eleverna behöver tala inför grupp. Kursen förutsätter inget övrigt material och du kan genomföra den när som helst under läsåret.

Vad? 

Vi arbetar med att låta eleverna öva och bli vana vid olika moment i det muntliga framförandet, som att göra entré, etablera kontakt med publiken, våga höras, använda sitt kroppsspråk och förstå sin nervositet. Du får kunskap om talrädsla och hur du kan hjälpa eleverna att förstå, hantera och minska den. Du får också verktyg för att hjälpa eleverna att reflektera över sin talarprestation på ett konstruktivt sätt.

Hur? 

I tre kapitel varvas filmade genomgångar med skriftlig information, miniföreläsningar, konkreta övningar för klassrummet och reflektionsuppgifter för dig att genomföra under kursens gång. Kursen avslutas med ett kursintyg.

Kursmål

Målet för kursen är att du ska:

  • Få större förståelse för varför muntliga framföranden är skrämmande för många.
  • Öka din förmåga att stötta eleverna i retoriska utmaningar.
  • Hjälpa eleverna att känna trygghet i gruppen, i sig själva och i värderingen av sin prestation.
  • Få konkreta övningar som ger tydlig effekt på elevernas förmåga, vilja och lust att tala.
  • Upptäcka något om dig själv som talare och i din lärarroll.
Format
Digital kurs
Licens
Individuell
Omfång
Ca 2 timmar
PRIS (exkl. moms)
749,00 kr
Köp kurs
Kursledare

Klara Härgestam

Klara Härgestam är retoriker och utbildar lärare, elever, chefer, medarbetare och föreningsaktiva i retorik. Hon har varit retoriklärare på gymnasiet och undervisar nu i retorik på universitetsnivå. Klara är ordförande för Stora Retorikpriset och driver två podcasts samt skriver om retorik.

Läs vår intervju med Klara Härgestam inför kursen.