DIGITAL KURS | Andreas Jacobsson

Skriva för skolutveckling

Vill du sprida dina goda erfarenheter och bidra till att utveckla skolan? Då ska du skriva en utvecklingsartikel.

Att skriva en utvecklingsartikel är ett bra sätt att dokumentera och sprida ett kvalificerat skolutvecklingsarbete. Dessutom kommer du sannolikt upptäcka att skrivandet ger dig själv en tydligare riktning i ditt utvecklingsarbete, utvecklar ditt vetenskapliga förhållningssätt och skapar en hållbar nyfikenhet. I samarbete med Ifous – Innovation, forskning och utveckling i skolan, erbjuder Skolporten kursen Skriva för skolutveckling som ett stöd för dig som vill sprida dina goda erfarenheter och bidra till att utveckla skolan.

Se kursledare Andreas Jacobsson berätta om kursen i filmen ovan.

För vem? 

Kursen riktar sig mot lärare och rektorer oavsett stadie, form eller ämne. Om du känner att du har något spännande du provat, undersökt och vill dela med dig av, så är kursen för dig. Kursen kräver inga förkunskaper och du bestämmer själv studietempo.

Vad? 

I kursen kommer du att få lära dig hur du kan disponera en utvecklingsartikel. Vi går igenom de olika delarna inledning, syfte och frågeställningar, metod, analys, resultat och diskussion. Oavsett om du har en ambition att publicera utvecklingsartikeln i Skolportens serie Leda & Lära, eller ej, kommer kursen att vara ett stöd i ditt skrivande.

Hur? 

Det är sällan en utvecklingsartikel skrivs i en följd från inledning till avslutande diskussion. Du kommer säkert att behöva pendla mellan de olika avsnitten. Därför har kursen delats upp i sex kapitel som du kan titta på separat, eller i en följd om du så önskar. Varje kapitel har också delats upp i mindre avsnitt där vi varvar filmer, text och länkar.

Kursmål

Ambitionen med kursen är att du ska få ett stöd i ditt skrivande från idé till färdigt manus inför eventuell granskning.

Målet för kursen är att du ska:

  • få konkreta tips på hur du kan disponera en artikel som beskriver ett systematiskt utvecklingsarbete, granskningar av praktiken, specifika pedagogiska insatser, metod- och lektionsutveckling etc.
  • få kunskap om en artikels olika delar och vad som karaktäriserar dessa
  • få ett praktiskt stöd för att kunna dela och sprida din kunskap

Lycka till med din spännande utvecklingsartikel!

Läs mer om Skolportens artikelserie Leda & Lära här och läs alla tidigare publicerade artiklar här.

Format
Digital kurs
Licens
Individuell
Omfång
Ca 2 timmar
PRIS (exkl. moms)
599,00 kr
Köp kurs
Kursledare

Andreas Jacobsson

Andreas Jacobssonarbetar som projekt- och processledare för Ifous FoU-program. Andreas har publicerat vetenskapliga artiklar i rollen som forskarutbildad lärare och har även erfarenhet av att handleda studentuppsatser på grundnivå på universitetet. Han har tidigare arbetat både som lärare i matematik och idrott på grundskolan och lärarutbildare på GIH i Stockholm.

 

Denna kurs är gjord i samarbete med Ifous. Om din huvudman är Ifousmedlem så kan du gå denna kurs gratis. Kontakta Ifous för mer information.