DIGITAL KURS | Per Måhl och Bo Sundblad

Rättssäker betygssättning

Att sätta betyg är myndighetsutövning, där alla lärare och rektorer behöver känna till och följa de föreskrifter som gäller. Men betygssättning är också ett hantverk som tar tid att förfina. Ta del av en praktiknära fortbildning som ger tydlig information och konkreta råd för att förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg.

För vem? 

Kursen Rättssäker betygssättning riktar sig till rektorer och betygssättande lärare i åk 6 till 9, gymnasiet och vuxenutbildningen. Kursen beskriver hantverket och regelverket kring betygssättning med många praktiska exempel. Den passar för alla som vill försäkra sig om att sätta rättssäkra och likvärdiga betyg. Kollegiala samtal om regler, bedömningar och underlag är avgörande för att nå en god nivå av likvärdighet. Genomför gärna kursen som en studiecirkel på skolan!

Vad? 

Den här kursen fokuserar på att stötta dig som lärare i hantverket att sätta betyg. Kursen ger också en bakgrund till dagens problem med rättssäkerhet och likvärdighet. Vi går igenom vilka skyldigheter lärare har, och konkretiserar både Skollagens föreskrifter och Skolverkets Allmänna råd 2022.

Viktiga frågor som vi löser i kursen:

  • Relativa eller kunskapsrelaterade betyg — hur skiljer sig olika system?
  • Vad menas med rättssäkra betyg?
  • Betygssättning och bedömning — varför ska de hållas isär?
  • Underlag och kunskapsomdömen — varför ska de hållas isär?
  • Vilka funktioner har betygsmatriser och uppgiftsspecifika bedömningsmatriser?
  • Vilka beslut måste en betygssättande lärare ta personligt ansvar för?
  • Vad kan göras för att förbättra betygens likvärdighet?
  • Vilka pedagogiska effekter har underlag och återkopplingar?

Hur? 

I fyra moduler varvas filmade genomgångar med information, kunskapstester och reflektionsuppgifter. Kursen är framtagen för att vara en praktiknära fortbildning för ett arbetslag eller ämneslag. Om flera lärare går kursen samtidigt kan ni koppla innehållet till era samlade kunskaper och erfarenheter i ämnet eller på skolan. Kursen avslutas med ett kunskapstest och ett kursintyg.

Format
Digital kurs
Licens
Individuell
Omfång
Ca 8 timmar
PRIS (exkl. moms)
599,00 kr
Köp kurs
Kursledare

Per Måhl och Bo Sundblad

Per Måhl arbetar som oberoende konsult och föreläsare med fokus på bedömnings- och betygssättningsfrågor. Han har arbetat som utredare på Skolinspektionen med kvalitetsgranskning av betygssättning och varit sakkunnig i politiska utredningar kring betyg.

Bo Sundblad är tidigare lärarutbildare vid Stockholms universitet. Han har lång erfarenhet av arbete med kvalitativ bedömning, prov och betyg.

Tillsammans har Per och Bo skrivit flera böcker om bedömning och betygssättning.