DIGITAL KURS | Jakob Carlander

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen hjälper dig som arbetar i förskolan att upptäcka samtalets möjligheter för att skapa relation och bygga förtroende med vårdnadshavare. Du får flera konkreta samtalsverktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är kritiska och påstridiga eller bär på olika trauman.

 

För vem?
Kursen Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan vänder sig till dig som arbetar i förskolan – förskollärare, barnskötare, resurspersonal och rektor. Kursen förutsätter inget övrigt material, och du kan genomföra den när som helst under 6 månader.

Vad?

Kursen fokuserar på kommunikation med föräldrar och vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Vi tar upp bra strategier att hantera föräldrar och vårdnadshavares starka känslor oavsett bakomliggande faktorer. Som personal i förskolan ska du känna att det finns en bra och tydlig verktygslåda att ta hjälp av.

 • Hur för vi samtal med föräldrar så att förtroendet oss emellan stärks och vi gemensamt upplever att vi tillsammans står på barnets sida?
 • Hur tar vi hand om förälderns oro och osäkerhet?
 • Hur hjälper vi föräldern att mentalisera och reflektera på ett mer konstruktivt sätt och därigenom släppa taget om egna emotionella vanföreställningar?
 • Hur hanterar vi hot och kränkningar som inte hör samman med en god arbetsmiljö?
 • Hur förhåller vi oss till kritik och missnöje som tar sig uttryck i att föräldern får ett rättshaveristiskt beteende?

Hur?

Kursen är uppdelad i 5 moduler samt en kortare introduktion och avslutning. Varje modul innehåller information i form av film och text samt uppgifter att arbeta med. Du kan arbeta enskilt eller tillsammans med kollegor. Varje modul tar cirka 60 minuter att arbeta igenom och kursens totala tid är därmed runt 5 timmar. Naturligtvis kan du välja att lägga ner mer arbete och tiden blir då längre. Kursen avslutas med ett intyg.

Kursmål

Målet för kursen är att du ska:

 • Få en ökad tilltro till din egen förmåga att föra bra samtal.
 • Få fler verktyg att föra bra samtal.
 • Skapa trygghet och goda relationer med samtalets hjälp.
 • Kunna möta föräldrar som bär på starka känslor.
 • Känna dig trygg även då någon är kritisk och påstridig.
 • Bli bättre på att ta hand om dig själv i ett utsatt arbete.
 • Förstå hur brist och kompetens hör samman med varandra.

 

 

Format
Digital kurs
Licens
Individuell
Omfång
Ca 5 timmar
PRIS (exkl. moms)
599,00 kr
Köp kurs
Kursledare

Jakob Carlander

Jakob Carlander är leg. psykoterapeut och arbetar vid egen mottagning. Han har skrivit ett flertal böcker om bemötande och är en uppskattad och ofta anlitad föreläsare.

Läs vår intervju med Jakob Carlander inför kursen.