DIGITAL KURS | Maria Axinge

Gymnasiearbetets rapport

Gymnasiearbetet på högskoleförberedande program ska redovisas i en vetenskaplig rapport. Eleverna knyter ihop sina studier på programmet och visar att de är förberedda för framtida studier. I den här kursen får du som handleder gymnasiearbetet handfasta verktyg för att lotsa eleverna genom den akademiska skrivprocessen.
Genom att varva teoretiska avsnitt med filmklipp och övningar att använda i klassrummet, får du praktiska förslag på hur du kan hjälpa eleverna att välja frågeställning, söka information och disponera sin text.

Se Maria Axinge själv presentera kursen!

För vem?

Gymnasiearbetets rapport vänder sig till gymnasielärare som handleder elever i gymnasiearbetet på studieförberedande program. Kursen kan också vara användbar för dig som undervisar i vetenskapligt skrivande i svenskkurserna på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen. Kursen förutsätter inget övrigt material och du kan genomföra den när som helst under läsåret.

Vad?

Kursen ger information och råd kring hur du kan stötta eleverna i sökstrategier, lässtrategier, disposition, det akademiska språket och referenshantering.

Efter genomgången kurs kommer du att känna dig tryggare som handledare. Du får både teoretisk och praktisk information om hur en vetenskaplig rapport på gymnasienivå bör se ut, samt konkreta förslag på övningar att göra tillsammans med eleverna. Du blir också medveten om vilka krav högskolan ställer på nyblivna studenter, och på så sätt hjälper du dina elever att minska gapet mellan de två utbildningsformerna.

Hur?

I sex kapitel varvas filmade genomgångar med skriftlig information och konkreta övningar för klassrummet, samt reflektionsuppgifter för dig att genomföra under kursens gång. Kursen avslutas med ett kursintyg.

Kursmål

Målet är att du ska:

  • få förslag på hur du kan lära dina elever att formulera en frågeställning
  • bli medveten om olika slags sökstrategier
  • få klassrumsövningar i lässtrategier
  • bli säkrare på hur en vetenskaplig rapport bör disponeras
  • lära dig hur elever kan utveckla sitt akademiska språk
  • behärska referenshantering och kunna lära ut detta.
Format
Digital kurs
Licens
Individuell
Omfång
Ca 6 timmar
PRIS (exkl. moms)
599,00 kr
Köp kurs
Kursledare

Maria Axinge

Maria Axinge arbetar som skrivhandledare på Örebro universitet. Där handleder hon både studenter och lärare i det akademiska språket inom många discipliner och utbildningsprogram. Hon är legitimerad gymnasielärare i svenska och historia med många års uppdrag som förstelärare.

Läs vår intervju med Maria Axinge inför kursen.