DIGITAL KURS | Susanna Cederquist

Förstå dyslexi i undervisningen

Som lärare möter du elever med dyslexi dagligen, vare sig du känner till det eller ej. Det dyslektiska tänkandet inverkar på skolans alla ämnen, både positivt och negativt. För att skapa en hållbar och likvärdig undervisning som ger trygga elever krävs förståelse. Därför är kunskapen om hur dyslexi fungerar relevant för all personal i skolan.
Den här kursen ger dig insikter och verktyg för att bemöta elevers olikheter utifrån ett dyslexiperspektiv.

För vem?

Kursen Förstå dyslexi i undervisningen vänder sig till lärare i alla ämnen på mellan- och högstadiet som önskar öka och fördjupa sin förståelse för elever som har, eller misstänks ha, dyslexi. Kursen förutsätter inget övrigt material, och du kan genomföra den när som helst under läsåret.

Vad?

Vi går igenom situationer som kan uppstå, hur undervisningsmoment kan upplevas och vad det dyslektiska tänkandet får för följder i skolan, både positivt och negativt. Genom konkreta exempel som följs av information, undervisningstips och frågeställningar får du verktyg att nå en ökad kunskap om och förståelse för dyslexi i ditt klassrum eller din undervisningssal.

Hur?

Kursen är uppdelad i 6 moduler. Varje modul innehåller information till dig i form av film och text samt uppgifter att arbeta med. Du kan arbeta enskilt eller tillsammans med kollegor. Varje kapitel tar ca 20–30 minuter att arbeta igenom och kursens totala tid är ca 3 timmar. Kursen avslutas med ett kursintyg.

Kursmål

Målet för kursen är att du ska:

  • förstå varför du som lärare behöver känna till hur dyslexi fungerar och vilka konsekvenser det annars kan medföra
  • få ökad kunskap och fördjupad förståelse för vad dyslexi är, och vad det inte är
  • få kunskap om dyslexins styrkor och hur vi kan använda oss av våra olikheter
  • få insikt om hur elever med dyslexi kan uppleva olika typer av undervisning och situationer och vilka missuppfattningar som kan uppstå
  • få ökad kunskap om relevanta begrepp kopplade till dyslexi, som elevhälsa, normer, mångfald, neurodiversitet, kompetenseffektivitet, självledarskap, likvärdighet och bedömning
  • få verktyg att utforma undervisning och bemötande av elever på ett mer dyslexivänligt sätt.
Format
Digital kurs
Licens
Individuell
Omfång
Ca 3 timmar
PRIS (exkl. moms)
599,00 kr
Köp kurs
Kursledare

Susanna Cederquist

Susanna Cederquist är utbildad lärare och arbetar med att förändra och vidga synen på dyslexi i Sverige. Hon föreläser, håller utbildningar och är rådgivare i frågor om tillgänglig utbildning. Susanna samarbetar sedan länge med internationella forskare och dyslexiexperter och har skrivit flera böcker i ämnet.