DIGITAL KURS | Pär Sahlin

Cirkelmodellen – Introduktion

Cirkelmodellen är en metod som stöttar elevernas förståelse för och skrivande av olika texttyper genom att använda modelltexter.
I den här kursen får du en genomgång av cirkelmodellens olika faser, tillsammans med exempel och konkreta uppgifter för din egen undervisning. Vi varvar teoretiskt och praktiskt arbete med målet att skapa en färdig planering för ett eget arbetsområde med dina elever.

Se Pär Sahlin själv berätta om kursen i filmen ovan.

För vem? 

Cirkelmodellen – introduktion riktar sig främst till lärare i grundskolans årskurs 4–9 som vill utveckla sina elevers skrivande i ämnet svenska. Det är en introduktionskurs som inte förutsätter några förkunskaper eller annat material, men passar även deltagare med vissa förkunskaper. Cirkelmodellen passar också för ämnesövergripande arbete med andra ämnen.

Vad? 

Vi går igenom cirkelmodellens faser i teori och praktik: aktivera elevernas förkunskaper om ämnet, arbeta med modelltexters innehåll, syfte, struktur och språkliga drag, lyckas med gemensamt skrivande och slutligen låta eleverna skriva på egen hand.

Hur? 

I tre kapitel varvas filmade genomgångar med skriftlig information, lektionsaktiviteter, mallar och uppgifter för dig att genomföra under kursens gång, både i och utanför klassrummet. Kursen avslutas med ett kursintyg.

Kursmål

Målet för kursen är att du ska:

  • Känna till hur cirkelmodellen och de olika faserna i modellen fungerar.
  • Förstå hur du kan förtydliga texters syfte, mottagare, uppbyggnad och språkliga drag för eleverna.
  • Få konkreta aktiviteter, modeller, texter och mallar att använda i klassrummet.
  • Kunna planera ett eget arbetsområde utifrån cirkelmodellen.
  • Inspireras att påbörja, fortsätta eller fördjupa arbetet med cirkelmodellen tillsammans med dina elever.

Format
Digital kurs
Licens
Individuell
Omfång
Ca 3 timmar
PRIS (exkl. moms)
996,00 kr
Kursledare

Pär Sahlin

Pär Sahlin är författare som skriver både barn- och ungdomsböcker och läromedel för alla stadier. Han är också en flitigt anlitad föreläsare om genrepedagogik, språkutvecklande arbetssätt och retorik, och håller skrivarkurser för både barn och vuxna. Pär är utbildad lärare i svenska, SO och bild.

Läs vår intervju med Pär Sahlin inför kursen.